Vergoedingen

Acupunctuur wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket.
Hiervoor geldt overigens geen eigen risico.

Voor een overzicht van de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars verwijs ik u graag naar de website van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV):
http://www.acupunctuur.com/, onder Vergoeding zorgverzekeraars.