Praktijk arts-acupuncturist mag open blijven!

De regels van de strenge lockdown door de COVID-19 ofwel Corona pandemie zullen bij vele mensen hard aangekomen zijn, maar zijn helaas onvermijdelijk.
Bij dezen wil ik graag het een en ander toelichten over het open blijven van mijn acupunctuurpraktijk.
Volgens de website van de Rijksoverheid moeten de niet-medische contactberoepen de praktijk sluiten. Hieronder vallen ook medewerkers in alternatieve geneeswijzen (zoals een acupuncturist of homeopaat).
Echter: artsen in de brede zin van het woord mogen hun beroep blijven uitoefenen, dus ook de arts-acupuncturisten. Dit is in overeenstemming met het beleid van mijn beroepsvereniging de NAAV (Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging).

Uiteraard dienen de geldende Coronamaatregelen toegepast te worden, zoals steeds in mijn praktijk het geval is geweest. Per 1 december is het verplicht dragen van een mondkapje door arts/behandelaar en patiënt/cliënt tijdens het consult/behandeling hieraan toegevoegd.