Intake vragenlijst

Uw gegevens worden uit beveiligingsoverwegingen niet opgeslagen in onze online database, enkel gemaild. Als u uw e-mailadres invult ontvangt u na verzending een kopie van de vragenlijst per e-mail.

  Persoonlijke gegevens

  Naam en voorletters

  Straat

  Postcode

  Woonplaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer (vast)

  Telefoonnummer (mobiel)

  Geboortedatum

  Beroep

  Burgerlijke staat
  AlleenwonendSamenwonendGehuwdGescheiden
  Gezinssamenstelling

  Huisarts

  Naam

  Adres

  Telefoonnummer

  Hoofdklacht

  Omschrijving van de klacht?

  Wanneer is deze klacht begonnen?

  Beloop?

  Waardoor slechter of beter?

  Diagnose huisarts of specialist?

  Aanvullend onderzoek? Bijv. laboratoriumonderzoek, röntgenonderzoek e.d.

  Behandeling(en) tot nu toe?

  Wat is uw belangrijkste hulpvraag op dit moment?

  Andere aandoeningen waarvoor u bij huisarts of specialist onder behandeling bent?

  Belangrijke aandoeningen of operaties in het verleden?

  Voor vrouwelijke patiënten: zwangerschappen/ bevallingen? Bijzonderheden?

  Belangrijke ziektes in de familie?

  Allergieën?

  Sport / Hobby's ?

  Gebruikt u medicatie? neeja

  Rookt u?                      neeja

  Gebruikt u alcohol?     neeja