Acupunctuur bij kanker

Diagnose

Wanneer iemand de diagnose kanker te horen krijgt, dan verandert het leven ingrijpend. Van de persoon zelf, maar ook van de directe naasten. Vaak is er een periode van, soms onbegrepen, klachten aan voorafgegaan. In de tijdspanne tussen de onderzoeken en de uiteindelijke diagnose heerst er veel onzekerheid en angst.
De meest voorkomende kankersoorten zijn: borstkanker, dikke darmkanker, huidkanker, longkanker en prostaatkanker.

Behandeling en bijwerkingen

Vervolgens wordt er een behandeltraject gestart dat soms vele maanden tot jaren kan duren. De behandeling kan o.a. bestaan uit een operatie, bestraling, chemotherapie, hormonale therapie of immunotherapie. Dit hangt af van de soort kanker en het stadium, b.v. of er wel of geen uitzaaiingen zijn.
Tijdens de behandeling kan de patiënt veel last van bijwerkingen krijgen, zoals ernstige vermoeidheid, misselijkheid, gebrek aan eetlust, obstipatie of diarree en perifere neuropathie (verstoring van de werking van zenuwen in armen en benen). Soms zijn de bijwerkingen zo ernstig dat iemand, in overleg met de huisarts of specialist, helaas moet besluiten om voortijdig met de behandeling te stoppen.

Late gevolgen

Na de behandeling ervaren veel mensen klachten, die we late gevolgen noemen. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NKF) heeft in 2017 een onderzoek hiernaar gedaan. Er zijn zo’n 3600 (ex-)kankerpatiënten middels een vragenlijst ondervraagd.
Opvallend was dat 24 procent van de deelnemers nog nooit van late gevolgen heeft gehoord. Dat kan zijn omdat mensen de term niet kennen, maar de ervaring van de NFK is ook dat het onderwerp in het ziekenhuis weinig aandacht krijgt. De klachten zijn heel verschillend van aard. Het gaat om fysieke (lichamelijke), cognitieve (o.a. geheugen en concentratie) en psychosociale klachten.
65 procent van de ondervraagden ervaart late gevolgen. 20 procent heeft wel klachten, maar weet niet zeker of dit een relatie heeft met de kanker of de behandeling hiervan. Slechts 15 procent van de ondervraagden ervaart geen late gevolgen.
Van de mensen die aangeven last te hebben van late gevolgen heeft 68 procent klachten van vermoeidheid. Verder heeft 54 procent last van een verminderde lichamelijke conditie. Ook seksuele problemen (44 procent), concentratieproblemen (40 procent) en geheugenproblemen (37 procent) worden vaak genoemd.
Veel (ex-)kankerpatiënten hebben dus last van late gevolgen, welke het dagelijks leven fors kunnen beïnvloeden.

Meer informatie

Meer betrouwbare informatie over kanker is te vinden op www.kanker.nl, een initiatief van NFK, KWF kankerbestrijding en het IKL (Integraal Kankercentrum Nederland).

Wat kan acupunctuur betekenen?

Acupunctuur kan in alle fasen van het proces ondersteuning bieden:

  • in de periode vóór het starten van de behandeling van kanker om lichamelijk en mentaal zo goed mogelijk voorbereid te zijn
  • tijdens de behandeling van kanker om de symptomen van kanker en de bijwerkingen van de behandeling verlichten, zoals: pijn, droge mond, slikproblemen, misselijkheid en braken, verlies van eetlust, obstipatie en diarree, hoofdpijn, zenuw- en gewrichtspijn, opvliegers, vermoeidheid, depressie, angst, slapeloosheid, stress. De kans op voortijdig stoppen met de behandeling voor kanker wordt hiermee kleiner
  • na de behandeling van kanker om de late gevolgen te verzachten
  • voor alle duidelijkheid: acupunctuur kan kanker niet genezen

Acupunctuur bij kanker is een redelijk nieuw gebied binnen de acupunctuur. In juni (2018) heb ik in Antwerpen de eerste internationale cursus binnen Europa gevolgd: The International Certification Program for Oncology Acupuncture. Kennis van de reguliere behandelingen bij het toepassen van acupunctuur bij kanker is mijns inziens onontbeerlijk.